VJETROELEKTRANE

Energija vjetra je jedan oblik obnovljivih izvora. Vjetroelektrane su elektrane koje kinetičku energiju vjetra pretvaraju u električnu.

Za vjetroelektrane je potrebno znati:

 • iskoristiva snaga i energija vjetra ograničena je teorijski i praktično
 • predviđanje snage i jačine vjetra važno je za planiranje
 • vjetar je isplativ na najboljim lokacijama
 • za korištenje je važna politika, planiranje i financiranje
 • pokraj velike brzine važna je stalnost i pristup električnoj energetskoj mreži

 

Imaju mnoštvo kvaliteta, a neke od njih su:

 • povoljnost – jer je energija vjetra besplatna
 • ekološka pogodnost – jer kemijski i biološki ne zagađuju okoliš
 • ne ispuštaju štetne plinove
 • pomaganje u borbi protiv globalnoga zatopljenja
 • smanjenje uvoza fosilnih govora i samim time – štednja
 • u područjima s jakim vjetrovima pogodovanje smanjenja jačine vjetra

Za više informacija posjetite vjetroelektrane.com