PROJEKTIRANJE I NADZOR

PROJEKTIRANJE

 • izrada rješenja i projekata poslovnih, stambenih i javnih
  objekata
 • izrada rješenja i projekata prometnica
 • izrada rješenja i projekata vjetroelektrana
 • koncepcija i osnovna rješenja
 • izrada idejnih projekata
 • izrada glavnih projekta
 • izrada izvedbenih projekata svih vrsta radova
 • planiranje troškova i izrada troškovnika svih grupa radova

NADZOR

 • građevinsko-obrtničkih radova
 • vodovoda i kanalizacije
 • uređenje okoliša
 • montaže tehnološke opreme