Vjetroelektrana Obrovac

 • Vjetroelektrana
 • Vjetroelektrana
 • Vjetroelektrana
 • Vjetroelektrana
 • Vjetroelektrana
 • Vjetroelektrana
 • Vjetroelektrana
 • Vjetroelektrana
 • Vjetroelektrana
Klijent Eko Energija d.o.o.
Lokacija Obrovac
Opis posla Izmjena i dopuna LD, Izrada Glavnog i Izvedbenog projekta, Nadzor u gradnji
Vrijeme 2010 - 2014
 • Vjetroelektrana
 • Vjetroelektrana
 • Vjetroelektrana
 • Vjetroelektrana
 • Vjetroelektrana
 • Vjetroelektrana
 • Vjetroelektrana
 • Vjetroelektrana
 • Vjetroelektrana

Opis projekta

Vjetroelektrana Obrovac nalazi se unutar Zadarske županije, na području grada Obrovac. Projekt je podijeljen u dvije zasebne faze: faza I (42MW) i faza II (12MW). Faza I je izgrađena i puštena u pogon 2014. godine dok se izgradnja druge faze očekuje u skorije vrijeme.

VE Obrovac je druga po veličini vjetroelektrana u Hrvatskoj, sa 14 vjetroagregata proizvođača Vestas, model V90, pojedinačne nazivne snage 3MW. Očekivana godišnja proizvodnja je približno 100 milijuna kWh električne energije što odgovara potrošnji od oko 25 000 domaćinstava, pri tome izbjegavajući 24 000 tona emisije CO2.

Za potrebe gradnje vjetroelektrane izgrađeno je vise od 7 kilometara pristupnih cesta, širine kolnika 4,5 – 5 metara. Priključenje na elektroenergetski sustav izvedeno je putem priključnog dalekovoda DV 110kV od TS Zelengrad (novoizgrađena trafostanica unutar granica obuhvata zahvata vjetroelektrane) do postojeće TS Obrovac.

Toranj vjetroagregata visok je 80 m, a na njegovom se vrhu nalazi kućište generatora s potrebnom opremom. Duljina lopatica iznosi 45 m, pa se pri vrtnji opisuje krug promjera 90 m. Vrhovi tri lopatice sežu do 35 m iznad tla, dok je ukupna visina turbine od tla do vrha lopatice u okomitom položaju 125 m.