HGK Otočac

Klijent Hrvatska gospodarska komora Otočac

Opis projekta

Površine 350 m2, sadrži višenamjensku dvoranu sa cca 50-60 sjedećih mjesta, informatičku učionicu, 6 ureda te prateće prostorije. Interijer je prozračan, jednostavan, čist i otvoren.

Prevladava bijela boja i u toj bjelini se naglašava uporaba drva, kao moderna nota i viša razina življenja, podržava se pristup veće popularizacije ovog materijala. Popularizirati se može samo kroz moderan dizajn i da taj materijal postane „art“.

Što je lijepo rečeno u uvodnoj riječi kataloga HDI-a: „Hrvatska nema nafte, nema čelika, nema dovoljno plina. Hrvatska ima dovoljno šume i drva. Ima dugu tradiciju obrade drva.“