OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

U današnje vrijeme sve češće i češće možemo čuti o štetnim utjecajima modernoga načina života na okoliš. Poduzeće AS Inženjering pripomaže očuvanju prirode sudjelujući u projektiranju i izgradnji obnovljivih izvora energije.

Obnovljivi su izvori energije potrebni kako bi se smanjila emisija ugljikova dioksida u atmosferu. Obnovljiva se energija dobiva iz prirodnih procesa koji se konstantno obnavljaju. S obzirom na prirodne procese, izvore možemo podijeliti u dvije glavne kategorije: tradicionalne obnovljive izvore energije poput biomase i velikih hidroelektrana te na takozvane “nove obnovljive izvore energije” poput energije sunca, energije vjetra, geotermalne energije itd. 

Nekoliko tehnologija, osobito – energija vjetra, male hidrocentrale, energija iz biomase i sunčeva energija su ekonomski konkurentne.

Obnovljivi izvori energije povećavaju samoodrživost elektroenergetskog sustava u slučajevima eventualne energetske krize u proizvodnji električne energije koja je danas ovisna o isporuci ugljena, plina i nafte.Svaki od obnovljivih izvora ima jedinstvene karakteristike koje utječu na to kako se i gdje koriste.

Prednosti su:

  • dugoročno smanjenje ovisnosti o uvozu energenata
  • učinkovito korištenje energije i smanjenje utjecaja uporabe fosilnih goriva na okoliš
  • otvaranje novih radnih mjesta i razvoja poduzetništva u energetici
  • poticanje razvoja novih tehnologija i domaćeg gospodarstva u cjelini
  • diverzifikacije proizvodnje energije i sigurnosti opskrbe

Za više informacija posjetite obnovljivi.com