KONZALTING

PROCJENE PROMETNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 

U svrhu izrade procjene prometne vrijednosti nekretnina izvršavaju uvid u raspoloživu tehničku dokumentaciju i očevid na terenu.

Izvršavaju potrebne izmjere i detaljan pregled konstruktivnih i drugih elemenata objekta. Podatci potrebni za izradu procjene uzimaju se iz postojeće tehničke dokumentacije koju predočavate tijekom naručivanja procjene.

Očevidom utvrđuju geometrijske i kvalitativne osobine objekta i ugrađenih materijala. Procjena prometne vrijednosti nekretnine izvršava se na temelju uvida u kvalitetu građenja i ugrađenih materijala, veličine i položaja, načina održavanja i starosti objekta te ponude i potražnje.